Fundacja Stabilo zaprasza na bezpłatne warsztaty

GDZIE I KIEDY

Termin warsztatów: 26-27 września 2020
Miejsce:  Hotel Austeria, Bema 32, 87-720 Ciechocinek
Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9-16

CEL WARSZTATÓW

Przedyskutowanie licznych obowiązków narzucanych na 3 sektor. Przykładem dyskutowanych regulacji będzie: ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także projektu ustawy o transparentności organizacji pozarządowych.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.

  • Jak wygląda proces legislacyjny w Polsce
  • Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce
  • Jakie są obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych
  • Czy kolejne  regulacje służą rozwojowi organizacji pozarządowych
  • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz przystosowania regulacji do specyfiki działań organizacji pozarządowych
  • Co to jest transparentność organizacji
  • Kiedy stajemy się instytucją, która jest zobowiązana do tworzenia dodatkowej dokumentacji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • Czemu projekt ustawy o transparentności jest nietransparentny

Zgłaszać można się do  22.09.2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres:  biuro@stabilo.org.pl.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/631271947574859/

Formularz zgłoszeniowy, program warsztatów oraz regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj: http://stabilo.org.pl/warsztaty-transparentne-ngo-sy-obowiazki-organizacji-pozarzadowych-i-dzialania-rzecznicze/