Do zdobycia granty na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy

🤩Trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najciekawsze pomysły otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać:
🔹osoby fizyczne
🔹organizacje
🔹instytucje
🔹firmy.
Projekty mają dotyczyć jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości:
◾️starzejącego się społeczeństwa
◾️pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy ◾️automatyzacji i robotyzacji
Aby zgłosić innowacyjny pomysł skutecznie należy do 6 grudnia (włącznie) zrobić dwa kroki:
1️⃣wypełnić formularz online dostępny na stronie https://transferhub.pl/formularz/
2️⃣wysłać w wersji wydrukowanej na adres (00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49 lok. 201) pocztą podpisane oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru. Oświadczenie dostępne na stronie https://transferhub.pl/o-transferhub/procedury/ (załącznik nr 2). W przypadku korespondencji decyduje data stempla pocztowego.
📞 💻 W dniach 5 i 6 grudnia (tj. sobota i niedziela) w razie pytań eksperci FISE będą dostępni pod numerem telefonu: +48 575 592 425, oraz adresem e-mail: transferhub@fise.org.pl.