Bezpłatna uproszczona księgowość

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK prowadzi bezpłatną pomoc w prowadzeniu księgowości.  Księgowy wytłumaczy jak prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, pokaże jak księgować.

By skorzystać z tej oferty należy zgłosić potrzebę pomocy do 20.01.2021 r. na adres rozwoj@tlok.pl

Projekt „PRO NGO” dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Partnerem działania jest również Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu