Poszukiwany operator kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe na 2021 roku

Prezydent Miasta Włocławek zachęca do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych mający siedzibę na terenie miasta Włocławek i działających minimum rok. Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 marca do 31 grudnia 2021 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania publicznego: 80 000 zł

Termin składania wniosków upływa 4 lutego bieżącego roku.

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Chojecka-Idryan

Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek

tel. 54 414 40 51

rewitalizacja@um.wloclawek.pl

Dokumenty i formularze dostępne są na stronie:

http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,wybor_operatora_srodmiescie_cafe_termin_skladania_ofert_,1054.html