Znamy już większość wyników otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego obecnie kończy ogłaszanie wyników otwartych konkursów ofert na rok 2021, w których swoje pomysły na działania składały organizacje z całego województwa.

Wśród projektów znalazły się również te zgłoszone przez włocławskie NGO. Kilka z nich otrzymało również dofinansowanie.

Poniżej zestawienie  projektów, które zostały wybrane w poszczególnych otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych:

  1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Vladislavia Udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid (Macedonia Północna) 5000 zł

 

  1. W zakresie kultury fizycznej i sportu
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego Mistrzostwa Świata FAI Model Na Uwięzi dla Seniorów i Juniorów w konkurencjach F2A,F2B,F2C i F2D Włocławek 2021 Polska 30 000 zł

 

  1. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii, rehabilitacji
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną – OLIGO „Aktywni Oni” 20 000zł

 

  1. W zakresie pomocy społecznej – „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Rozwijamy nasze pasje 4000

 

  1. W zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Stowarzyszenie „Amazonki” we Włocławku Ćwiczymy dla zdrowia 4000 zł

 

  1. Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomoc rzeczowa przewlekle chorym 5000 zł

 

  1. W zakresie ochrony i promocji zdrowia
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek we Włocławku

 

Niewidomy ale aktywny 2200 zł
2. Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku

 

 

„Ruszaj się i jedz z głową” 6000 zł

 

  1. W zakresie ochrony zdrowia psychicznego
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku

 

 

„Wyprzedzić demencję” 7200 zł

 

  1. W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”
Lp. Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Caritas Diecezji Włocławskiej

 

Wspieranie kobiet w pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz wsparcie dla personelu i wolontariuszy DSM 10 000 zł

 

Łączna kwota pozyskanych dotacji wynosi 93 400 zł. Kwota ta może jeszcze ulec zmianie, gdyż nie zostały jeszcze rozstrzygnięte dwa konkursy ofert.

Gratulujemy serdecznie, wszystkim tym, którym udało się pozyskać dofinansowanie do projektów i życzymy powodzenia w ich realizacji.