22 lutego – Dzień Myśli Braterskie

Jest to nie tylko upamiętnienie urodzin założyciela skautingu, ale też dzień pogody ducha, przyjaźni i wspólnoty harcerskiej, gdzie każdy dla siebie jest bratem – bez wzgledu na pochodzenie, wygląd czy wiek. ‍ Dlatego w tym dniu życzymy Wam, żebyście zawsze mieli dobrego przyjaciela, który pomoże czuwać w codziennym życiu i poda rękę w trudnych chwilach oraz abyście Wy sami stali się taką osobą dla innych