Konkurs ofert ogłoszony przez Prezydenta Miasta Włocławka

Informujemy iż w dniu 20 lutego 2024 r. Prezydent Miasta Włocławek ogłosił konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego