Przypominamy, że weszły w życie standardy ochrony małoletnich!

A za 6 miesięcy, od 15 sierpnia, nowe przepisy będą już w pełni egzekwowane przez organy kontrolne, a za ich brak spotka organizację lub firmę kara.
✔ Każda organizacja powinna samodzielnie opracować standardy ochrony małoletnich i nadać im kształt, który najlepiej odpowiada specyfice jej działalności, a jednocześnie gwarantuje stworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci.
✔W instytucji lub firmie powinny zostać wyznaczone osoby, które będą odpowiedzialne za wdrożenie standardów, szkolenie pracowników, podejmowanie interwencji. To zwiększa prawdopodobieństwo, że wszystkie te działania zostaną w odpowiednim momencie sprawnie zrealizowane.
✔ Warto również zaprosić dzieci do wypracowania zasad bezpiecznych relacji rówieśniczych. Stworzone w wyniku tak szerokiej współpracy standardy powinny zostać udostępnione zarówno rodzicom, jak i dzieciom.
✔ Muszą być także systematycznie monitorowane, nie rzadziej niż co dwa lata. Wszystko to ma zapewnić, że wypracowane zasady będą realnie wpływały na funkcjonowanie zespołu i stworzą bezpieczne otoczenie dla dzieci.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 15 lat promuje i wdraża standardy w Polsce. Może pomóc także Twojej organizacji! Kompleksowe narzędzie dostępne BEZPŁATNIE, które pomoże w przygotowaniu standardów, a także wiele materiałów edukacyjnych i informacje o webinarach i szkoleniach, znajdziesz na stronie: www.standardy.fdds.pl