Zapraszamy na spotkania z Przedstawicielką Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas zeszłorocznego Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych w drodze głosowania Pani Ewelina Brodzińska- Prezes Spółdzielni Socjalnej EMPATIA została wybrana na delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
15 lutego 2024r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji, podczas którego Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył nowym członkom Sejmiku akty powołania.
Wyłonieni w powiatach delegaci oraz przedstawiciele organizacji sieciowych trzeciego sektora (40 osób) wybrali nowe prezydium Sejmiku na kolejne pięć lat w składzie:
*Ewa Zofia Klimaszewska-Antos (przewodnicząca)
*Ryszard Ulatowski (wiceprzewodniczący)
*Barbara Mońko-Juraszek (wiceprzewodnicząca)
*Monika Żydek (sekretarz)
*Ewelina Brodzińska (członek)
*Daniel Brożek (członek)
*Natalia Bator-Kunikowska (członek)
Jako przedstawiciel organizacji pozarządowych z Włocławka w województwie, Pani E. Brodzińska chcąc czynnie i skutecznie pracować na rzecz rozwoju trzeciego sektora w naszym mieście, zapowiada na swoim profilu Facebooka,  że jeszcze w lutym będzie pełnić dyżur we WCOPiW oczekując na Wasze interpelacje, wnioski i sugestie.