Ruszył nabór wniosków na prowadzenie kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe”.

Na składanie ofert zainteresowane podmioty mają czas do 4 marca.✨

Ruszamy z konkursem na prowadzenie kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe”. Na składanie ofert zainteresowane podmioty mają czas do 4 marca.
“Śródmieście Cafe” jest jednym z elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
To przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celami projektu, realizowanego w latach 2016-2018 przez pracowników Urzędu Miasta Włocławek, a od 2018 roku przez organizacje pozarządowe, było również stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji, a także dialogu z podmiotami realizującymi rewitalizację włocławskiego Śródmieścia.
Od 2024 roku kawiarnia funkcjonować będzie w Centrum Rewitalizacji, nowo wybudowanym budynku przy ul. 3 Maja 18.
Nowością jest okres umowy, która obowiązywać będzie od dnia podpisania (nie wcześniej niż od 20 marca 2024 r.) do 31 grudnia 2025 roku.
Operator kawiarni do dyspozycji będzie miał przestrzeń na parterze i I piętrze budynku o łącznej powierzchni 140 metrów kwadratowych oraz podwórko partycypacyjne.
Kwota dotacji na 2024 rok wyniesie 160 tys. zł. Na rok 2025 przewidziano kwotę 200 tys. zł.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warunkiem koniecznym jest złożenie oferty za pośrednictwem generatora w systemie www.witkac.pl w terminie do 4 marca 2024 r (godz. 23:59) oraz wersji papierowej w terminie do 7 marca 2024 r. (godz. 15:30).